Trastorn del desenvolupament del llenguatge tant a nivell comprensiu💭 com expressiu🗣️, podent afectar a un, alguns o tots els components fonològics, morfològics, semàntics, sintàctics o pragmàtics del sistema lingüístic.

NO! ❌dèficit intel·lectual, auditiu o trastorn neurològic.

Es pot confondre 🤷🏻‍♀️amb alguna d’aquestes patologies⬆️, en mostrar conductes i comportaments semblants en edats primerenques.