Transtorn del desenvolupament del llenguatge

Por cian

Trastorn del desenvolupament del llenguatge tant a nivell comprensiu💭 com expressiu🗣️, podent afectar a un, alguns o tots els components fonològics, morfològics, semàntics, sintàctics o pragmàtics del sistema lingüístic. NO! ❌dèficit intel·lectual, auditiu o trastorn neurològic. Es pot confondre 🤷🏻‍♀️amb alguna d’aquestes patologies⬆️, en mostrar conductes i comportaments semblants en edats primerenques.

Serveis Centre Cian

Por cian

Els serveis del nostre centre continuen en funcionament… Però aquest mes d’octubre iniciem el reforç escolar tant per infants d’educació primària, com de l’ESO. Si voleu conèixer més, no dubteu en preguntar! 🔸 Logopèdia 🔸 Psicologia 🔸Teràpia ocupacional 🔸Reeducacions pedagògiques 🔸Reforç escolar