Transtorn del desenvolupament del llenguatge

Por cian

Trastorn del desenvolupament del llenguatge tant a nivell comprensiu💭 com expressiu🗣️, podent afectar a un, alguns o tots els components fonològics, morfològics, semàntics, sintàctics o pragmàtics del sistema lingüístic. NO! ❌dèficit intel·lectual, auditiu o trastorn neurològic. Es pot confondre 🤷🏻‍♀️amb alguna d’aquestes patologies⬆️, en mostrar conductes i comportaments semblants en edats primerenques.

Tallers d’estimulació cognitiva

Por cian

L’estimulació cognitiva és el tractament terapèutic, que per mitjà de les tècniques adequades, té la finalitat de mantenir i millorar el funcionament de les capacitats cognitives superiors (raonament, memòria, atenció, concentració, llenguatge…) i de les capacitats funcionals de les persones. A través de l’estimulació cognitiva es pot aconseguir la recuperació de la deterioració cognitiva associada…

Serveis Centre Cian

Por cian

Els serveis del nostre centre continuen en funcionament… Però aquest mes d’octubre iniciem el reforç escolar tant per infants d’educació primària, com de l’ESO. Si voleu conèixer més, no dubteu en preguntar! 🔸 Logopèdia 🔸 Psicologia 🔸Teràpia ocupacional 🔸Reeducacions pedagògiques 🔸Reforç escolar