Tipus de dislèxia

Por cian

Tipus de dislèxia segons la ruta afectada:✍️ Quan es troba danyada la ruta fonològica (Dislèxia fonològica), la persona utilitza la ruta visual per a la lectura, per la qual cosa llegeix amb facilitat totes les paraules familiars però li resulta difícil la lectura de paraules desconegudes i pseudoparaules. Quan la ruta visual es troba danyada…

Tallers d’estimulació cognitiva

Por cian

L’estimulació cognitiva és el tractament terapèutic, que per mitjà de les tècniques adequades, té la finalitat de mantenir i millorar el funcionament de les capacitats cognitives superiors (raonament, memòria, atenció, concentració, llenguatge…) i de les capacitats funcionals de les persones. A través de l’estimulació cognitiva es pot aconseguir la recuperació de la deterioració cognitiva associada…

Serveis Centre Cian

Por cian

Els serveis del nostre centre continuen en funcionament… Però aquest mes d’octubre iniciem el reforç escolar tant per infants d’educació primària, com de l’ESO. Si voleu conèixer més, no dubteu en preguntar! 🔸 Logopèdia 🔸 Psicologia 🔸Teràpia ocupacional 🔸Reeducacions pedagògiques 🔸Reforç escolar